DET PROGRESSIVE “VENSTRE” DEROUTE

af Niels Poul Dreyer

ET NYT "KONSERVATIVT" ALTERNATIV

Hypotese: Der findes intet ”venstre progressivt flertal” noget sted i vores del af verden, og det er en illusion, at man kan vække noget som ikke eksisterer. Det værdisæt, som mange hos det progressive venstre bygger deres ideologi op på, har rod i en tro på en altruistisk livsindstilling og et nyt menneskesyn.

- men de fleste menneskers holdninger og ageren er styret af deres økonomiske selvinteresse.

Den progressive deroute og et nyt alternativ

Related Posts