De rigeste 1 % udleder 10 x mere CO2 end gennemsnittet

af Niels Poul Dreyer

Eliten bagatalliserer miljøkrisen fordi de vil ikke betale regningen

Vi hører tit at vi skal vækste os ud af miljøkrisen - det vil sige at løse krisen med mere velstand, rigdom og forbrug. Derfor forslår de Borgerlige topskattelettelser for at skabe vækst, men en rapport fra Oxfarm viser udledninger af co2 og miljøpåvirkningen generelt stiger ligefrem proportionalt med indkomst. Rapporten viser også at den rigste 1% gruppe i Danmark udleder 10 x mere Co2 end gennemsnittet pr person.  Men de borgerlige holder på at miljøkrisen kun kan  løses med et  teknisk fix.

Men der findes ikke nogle tekniske løsninger på klimakrisen, som ikke skader naturen. Fx metaller og sjældne jordarter anvendes i vedvarende energi anlæg som fx sol og vind, hvilket betyder at minedriften med forurening og menneskelige lidelser i tredjeverdenslande stiger  10 x i forhold til fossil energi.  Bioløsninger som biogas og biomass kræver plads, hvor naturen ofres for at dyrke bioafgrøder til disse anlæg. Desuden  bliver vi låst til svineproduktionen, når vi bruger milliardbeløb på biogasanlæg fordi gylle indgår som inputmateriale. Grøn vækst er HOAX (svindel) som ødelægger naturen.

Det vil sige, at vi skal nedbringe forbruget af ting og sager og det er jo ikke noget en fra overklassen bryder sig om, for her skal især de rige yde mest, fordi de sviner mest.  Så klimaindsatsen er klassekamp - Eliten mod folket.

Det ved eliten godt og derfor bruges der mange kræfter på at bagatallisere klima og miljøkrisen.

De rige tilsviner miljøet

Related Posts