Økologi Redder Sult i Verden

af Niels Poul Dreyer

MINDRE ØKOLOGISKE LANDBRUG i AFRIKA LØSER VERDENS SULTPROBLEMER

Det er en myte,  at industrilandbruget løser verdens sult problemer. Den antagelse er helt forkert. Vi skal gøre modsat og lukke industrilandbruget ned og understøtte de mindre landbrug i fx Afrika. Mindre familielandbrug levere mere protein og udbytte pr arealindhed, samt forhindrer at folk flytter ind til håbløsheden i byerne.  Læs denne FN rapport.

ØkologiRedderSult2012

Related Posts