MANIFEST

af Niels Poul Dreyer

ET NYT LANDBRUG FOR DANSKERNE

 Vi skal ændre nogle helt grundlæggende strukturelle forhold i økonomien og demokratiet, hvis vi skal have et landbrug, som tager hensyn til miljø, borgere og samfundets ønsker om bæredygtighed,.

Demokratiet:

Et Agrokrati (et rigmandsvælde inden for en centraliseret fødevare og biobrændselsproduktion) opstår, når de demokratiske spilleregler sættes ud af kraft. Landbrugets organisationer har særlig adgang til politikerne og embedsværket. Under den borgerlige regering, fik organisationerne lov til at skrive selve lovgivningen, hvilket resulterede i at magthaverne vedtog en landbrugspakke med 1 mandats flertal i 2016. Vi har derfor oplevet en række forringelser på miljø og naturen i de sidste 4 år.

Dansk ornitologisk forening har lavet et synderegister for den borgerlige regering om miljøpolitikken som kan læses her. https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/dof-blaa-og-roede-regeringer-har-gentagne-gange-forsoemt-naturen

Men hvad gør vi så:

Som Trump sagde i sin indsættelsestale i Januar 2017 ”Vi skal give magten tilbage til folket”

Ja det er lige det vi skal gøre!

Det ultimative mål er at frembringe en udvikling med en stor retfærdighedssans. Politik bør handle om at finde optimale løsninger som tilfredsstiller de fleste interesser. Retskaffen betyder, at der skal være en ben hård konsekvens ved at udføre asociale handlinger til egen berigelse eller anden skade. Vi skal have politikere som kun er til for vores skyld og ikke deres eller venners skyld. Vi skal derfor have den udbredte nepotisme og korruption til livs her i vores fædreland.

Der skal der oprettes nye instanser som fx et partipolitisk uafhængigt Senat (Vismandsråd), som skal holde vores politiske ledere i kort snor, samt en politisk uafhængig højesteret ligesom i USA, som skal tage stilling til om lovgivningen strider imod forfatningen.

Alle skal have lige økonomiske råderum til at fremme deres sag i alle situationer. Det vil sige at økonomiske erhvervsinteresser ikke må have fordele til at påvirke befolkningens holdninger og dømmekraft i forbindelse med folkeafstemninger. På den måde tilvejebringe et ægte demokrati, hvor alle kan deltage på lige fod også i enkeltsager via folkeafstemninger ligesom i Schweiz.

Hvis vi kan få demokratiet på plads åbner sig nogle helt andre muligheder for at få et miljøvenligt landbrug i Danmark.

Økonomi

Vi har et landbrug på støtten, idet vi betaler via EU ca 10 mia kr til at producere kød og planteavl hvor 80 % går til foder. Ganske vist får forbrugerne billigere fødevarer, men vi betaler for det i form at tilskud, dårligt miljø, forurenet grundvand, MRSA resistens, tabte naturværdier til lands og vands. Hvis vi så fjernede støtten, så vil landmænd tabe op til 60 % af jordværdien. Da de har sådan set betalt for jorden, kan støtteordninger  ikke fjernes fra den ene dag til den anden. Bankerne vil også komme i problemer, da jordbruget i Danmark skylder ca 320 mia kr. væk.  Før vi  fjerner støtteordninger og lave EU landbrugspolitik om, skal vi først gøre økonomien i landbruget mere robust, hvilket kræver at vi får en ny ejerstruktur.

Et moderne effektivt landbrug binder op til flere hundrede millioner kroner i jord, bygninger og maskiner. Alene 1 ha jord koster 150.000 kr/ha i gennemsnit. Mange jordbrug er belånt op til 85 % af egenkapitalen. Jordrenten er pt. på ca 3-4 %, så forretningsmodellen er følsom overfor svingninger på verdensmarkedet. Når vi har et landbrug, som er privatiseret mht. til afsætning, men socialiseret med hensyn til investeringer herunder ejerskab (Bankerne ejer i virkeligheden det meste af erhvervet), så har vi en ubalance. Hvorfor så ikke lave en ny model? I stedet for at overlade ejerskabet til fx kinesiske kapitalfonde, så mener jeg at jorden bør være danskernes fælles eje.

Jeg taler ikke om nationalisering. Men om at de helt urentable bedrifter opkøbes af en statsfinansieret landbrugsfond. Når jorden er på vores hænder – kan samfundet lease jorden ud til nye innovative unge landmænd som tænker på bæredygtighed, værditilvækst og udvikling. Ideen er selv-finansieret, idet leasingindtægter forrenter de obligationer, som staten sælger til pensionsselskaberne. På den måde bliver vi alle ejere af vores fælles gennem vores opsparing, og vi får tilmed en jordrente på vores investering, der et pt. højere end på statsobligationer. Men endnu vigtigere, vi vil få mere indflydelse på hvordan Danmark kommer til at se ud landskabelig,  vi får et bedre miljø samt nye typer fødevarer. Der er masser af nye jobs i den model. 

Jeg håber at flere kan se visionen! Vi kan gøre det bedre.