Indlæg i Jyllandsposten: Fødevareminister laver falsk reklame for dansk landbrug

Har Danmark pligt til at ofre vores egen natur og miljø for at producere enorme mængder kødprodukter til verdensmarkedet til dårlige priser?

af Niels Poul Dreyer

Jacob Jensen fremfører i en kronik i JP 1/4, at dansk landbrugs værdi er mere end produktion. Den stolte fødevareminister nævner, at landbruget er omstillingsparat og udgør selve livsgrundlaget for dansk knowhow, innovation og økonomi i ind- og udland. Det er en skåltale af selvros og stolthed over landbrugets formåen.

Jacob Jensen er også fiskeriminister, men erhvervet bliver slet ikke nævnt i indlægget. Det er der nok en god grund til, idet landbruget er skyld i, at det ellers stolte erhverv er bukket under pga. af iltsvind forårsaget af en voldsom kvælstofudledning. Ministerens parti, Venstre, har dog hovedansvaret for denne miljøkatastrofe, idet den daværende borgerlige regering gennemførte med et snævert flertal på ét mandat en landbrugspakke i 2016, som hævede gødningsnormerne på dyrkede arealer med 20 pct., ophævede kommunernes ret til at sige nej til svineproduktionsudvidelser og sløjfede randzoner omkring vandløb.

I dag mærker vi konsekvenserne af den borgerlige landbrugspakke, idet det ikke længere er muligt at købe en rødspætte i en fiskebutik. Fisk er blevet en meget dyr spise, og udvalget skrumper hvert år.

Mange danskere, der holder af naturen, sportsfiskere, fritidsdykkere og folk i turisterhvervet, lider under Jacob Jensens ”drømmelandbrug”, som åbenbart er verdens bedste til klimatilpasning. Den påstand er direkte selvmodsigende, idet netop stigende nedbørsmængder fra klimaforandringer medvirker til at øge kvælstofudledning fra udvaskning fra marker og dermed iltsvind og havdød.

En ægte klimatilpasning kunne f.eks. være at nedbringe erhvervets arealforbrug, så der bliver plads til vandparkering, kvælstoffiksering i nyoprettede vådområder og mere natur.

De to store spørgsmål, som borgerne skal stille sig selv ved næste valg, er: ”Har Danmark pligt til at ofre vores egen natur og miljø for at producere enorme mængder kødprodukter til verdensmarkedet til dårlige priser?” og: ”Er det rimeligt, at vi via statsstøtte skal bevare et landbrug, som ikke bidrager med mere end nogle få procent af vores økonomi, og som koster kassen i miljøskader.”

Hvis du svarer nej til det, så er Venstre og Jacob Jensen ikke dit valg.

Indlæg i Jyllandsposten af Niels Poul Dreyer

Related Posts