Italien forbyder falsk kød – producenter trues med bøde på 1,2 millioner kroner

En markedsløsning på kødkrisen forbydes i det Borgerlige Italien

af Niels Poul Dreyer

Kødprodukter er en direkte trussel mod natur og klimaet. Enorme arealer af skov ryddes i Latinamerika for at give plads til dyreopdræt og til produktion af foder. Kød fremstillet uden om en ko eller gis kunne være den redning vi søger, men her står især Borgerlige politikere i vejen. Der er er ingen tvivl om, at et frit marked, hvor prisdannelse omfatter forurener betaler princippet er løsningen på klima og miljøkrisen. Intet værkøj er stærkere end prissignalet. Og en række tekniske løsninger venter på at nå markedet. Vi har ikke markedsfejl, men kun politikerfejl. Det er politikerne vi skal frygte ikke markedet.

Det borgerlige bryder sig ikke om markedsøkonomi, idet de ønker  at regulere økonomien efter hvad erhvervslivet ønsker af særbehandling. Hver dag ønsker politikerne at udvælge deres egne vindere. Og vi skatteydere skal tvinges til at betale til vores egen destruktion. Regerings rolle burde kun være at sikre at marksøkonomien løser alle problemer og at priserne omfatter alle eksternaliteter – alt andet klares i privat regi – den ultimative libertarian løsning.
Borgerlig kamp imod markedsøkonomien

Related Posts