Permakultur i Armenien

FORESTIL DIG ET NYT LANDBRUG?

Den Grønne Ungdomsbevægelses vision til et nyt landbrug

af Niels Poul Dreyer

Vision om et nyt landbrug

Forstil dig at landet igen bliver befolket og levende igen. At det bliver muligt at få adgang til jordbrug uden at betale en formue for en gård. At der opstår lokale markeder og fællesskaber med en række spændende nye grønsager, kvalitetskød som ikke indeholder gift og smager godt. At vi igen får rigt fiskeri og rent vand i et sundt havmiljø. Naturen vil blomstre med en masse nye oplevelser. Stanken fra råddent tang og svovl fra iltfrit vand samt gylle forsvinder. Selvfølgeligt kan det lade sig gøre. Da landbruget kun udgør få procent af vores BNP betyder den vision ikke støre samfundsmæssige omkostninger.  Tværtimod kommer der så meget godt i stedet i form af nye arbejdspladser både i turisme, jordbrug og fiskeri. Det er en plan som vil hæve livskvaliteten og levestandarden i Danmark.

Den Grønne Ungdomsbevægelse har den 21 marts 2024 lanceret en vision for et nyt landbrug, som tager hensyn til natur, landbefolkning og landistrikter. Målet er at skabe en ny fortælling om livet på landet og sikre at natur og miljø kan overleve.

Den grimme virkelighed

Miljøkrigen på landet raser og få kan se et håb om at få løst naturkrisen pga af landbruget insistere på at satse ensidigt på kød og især svineproduktion. Landmændene som flest nægter at diskutere et alternativ til bulk produktion af kød til lave priser. Det er et kapitalintensivt erhverv med dårlig indtjening. Støtteordninger i EU og regler favoriserer industrialiseringen og modarbejder decentralisering og mindre lokal produktion.

Nå vi debatterer landbrug på det sociale medier er det med trusler, had og modbydelighed. Traktor demonstrationer i EU har sat miljøpolitikken i stå. Selv en naturgenopretningsplan som skulle være godkendt er afvist pga af et bondeoprør.
Borgerlig modstand mod naturen

Troen på at landbrugets krise kan løses via indgå kompromis om natur og miljø med landbrugets organisationer har fejlet. Selv de små museskridt bliver afvist. Vi skal ofre miljøet fordi EU har pligt til at forsyne verden med billigt kød, kost hvad det vil. Resultatet er at landbruget bliver mere effektivt, industrialiseret og landbefolkningen flytter til byen eller bliver arbejdsløse, fordi jobs forsvinder pga af strukturudviklingen og IKKE pga. af miljøkrav. Landsbyer med liv ligger døde hen i hele Europa. Kort sagt vi er låst i den udvikling og der er ingen politisk vilje til at tage et opgør med et bølle-erhverv, som truer, terroriserer, udskammer eksperter og lægger retssager an imod borgere og videnskabsfolk, som forgæves kæmper imod den hensynsløse udvikling inden for landbruget.

Kan den onde cirkel brydes?

Alt er mislykkes og det er tid til at tage problemet ved nældens rod – at tænke ud af boksen. Hvordan får vi stoppet miljøkrigen?

  • Kan vi via dialog med nogle landmænd skabe en ny alliance mellem miljøfolk og landmænd?
  • Kan musketerederne Landbrug og Antimiljø & Borgerlig og Antimiljø brydes?
  • Landmænd kæmper imod lave priser, frihandelsaftaler, fødevaremonopoler, gæld og dårlig økonomi. Hvorfor vil landbruget ikke konfrontere disse forhold i stedet for at føre krig mod naturen og miljøet?
  • Hvorfor vil landmænd ikke indse at oversvømmelser, tørke, vandmangel, erosion osv. som et miljøproblem i stedet for at kræve mindre miljøbeskyttelse? Dvs indgå samarbejde omkring løsninger, som vil sikre deres fremtid. 

Den Grønne Ungdomsbevægelse starter ydmygt:

»Vi er mislykkedes med at finde vej igennem den overophedede diskussion om landbrugets fremtid. Som klimabevægelse har vi ikke formået at formidle en troværdig forståelse og sympati for dem, der skal omstille sig fra alt, de kender og har lært. Vi er mislykkedes, fordi vi har været bange for at tale om de svære og hårde krav, som omstillingen stiller til os alle, og fordi vi i alt for lang tid kun har peget fingre, uden at præsentere løsningerne.«

Her opererer Den Grønne Ungdomsbevægelse med fem store politiske tiltag, fem knap så store plus et helt katalog af initiativer, man selv kan være med til at tage.

Løsningsforslag:

  1. En ny jordreform med en grøn omstillingsfond, der opkøber store landbrug til udstykning og dermed sikrer mere liv på landet, støtter omstilling til plantebaseret produktion samt sikrer udtagning af arealer til genskabelse af natur og skov.
  2. En grøn jobgaranti, der sikrer uddannelse, omskoling og nyt arbejde til dem, der mister jobbet i omstillingen.
  3. En handlingsplan for forskning og uddannelse, så landmænd og folk i fødevaresektoren får de nødvendige nye kompetencer, og så forskningen understøtter omstillingen til bæredygtighed.
  4. En klimaafgift for landbruget, der sikrer, at forureneren betaler og fører provenuet tilbage til de landmænd, der omstiller.
  5. En værnepligt til natur- og landbrugsgenopretning af fire eller flere måneders varighed baseret på en kombination af frivillighed og lodtrækning som i den militære værnepligt.
  6. Væk med moms på lokalproduceret frugt og grønt, støtte til unge landbrugere, afsætningsaftaler med kantiner, forskning i metoder, der genopbygger jorden, samt begrænsning af kapitalfondes jordopkøb.

Related Posts