LØSNING PÅ KLIMA OG MILJØKRISEN

Færre dyr og ny teknologi inden for bioforskning

af Niels Poul Dreyer
Løsning #1 Bioplantebeskyttelse

Forestil dig at pesticider ikke slår  alle insekter ihjel, men  opnår samme plantebeskyttelse ved målrettet behandling. Et forskningsarbejde med gærceller førte til, at det var muligt at udvikle feromoner, duftstoffer, der kan målrettes til enkelte, skadelige insektarter. Det betyder, at man kan gå fra at sprede pesticider på markerne og ramme mange forskellige insekter til at bruge et stof, der rammer en enkelt art, men som ikke påvirker de øvrige insekt- og dyrearter i området. Dermed er det muligt at undgå at ødelægge biodiversiteten og belaste naturen.

Andreas Worberg, chief commercial officer i DTU Biosustain

Løsning #2 Træer istedet for kvægdrift

Den enkeleste måde at vende udviklingen med hensyn til den  katastrofale tab af biodiversitet: Betal landmænd til at plante træer på degraderet græsningsarealer.

De 1.7 milliarder kvæg, som findes i verden vejer 15 gange mere end den humane befolkning, samt alle landlevende vilde dyr på planeten inklusiv fugle, pattedyr, og krybdyr, insekter. Mere end en tredjedel af alt landjord anvendes til kvæggræsning og foder til kvæg.

Kvægdrift er ikke en god forretning.  Landbrugsministeriet i USA bekræfter her i Marts 2024 er i økonomiske vanskeligheder. På trods af hårdt arbejde taber 70% af kvægavlere i USA penge. Hvis vi fratrækker subsidier fra regeringen  var den gennemsnitlige indtjening pr hektar kvægfarm kun 50 cents. I EU betales mere end 100% end kvægfarmers indkomst i subsidier, som kun dækker tabet.  Forholdene forværres af klimaændringer, tørke og faldende efterspørgsel.

Hvis vi forstiller os at støtten eller ca 1 % af verdens BNP ( ca 1 trillion dollars) gik til naturgenopretning af krægarealer, som ikke er rentable, så ville indtægterne stige kraftigt for farmere, idet lavere udbud af kødprodukter giver højre priser. Dertil kommer at vi på en billig måde løser klima og miljøkrisen, idet indtægtstabet er nærmest nul.

Betal kvægfarmere for at plante træer

Løsning #3 Alsidigt landbrug

Alsidigt landbrug er mere effektivt end monokultur, det yder mere, har bedre økonomi og er langt mere naturvenligt. 24 undersøgelser af 2655 landbrug i 11 lande har vist at 5 diversificering strategier med fokus på dyrehold, afgrøder, jordbehandling, skovlandbrug og irritation giver fantastiske udbytter og samtidigt beskytter naturen og biodiversiteten. Studiet angiver også politikker som kan fremme denne positive udvikling.

Årsagen til at landmænd ikke er i stand til at ændre praksis skyldes at landbrugspolitikken og frihandelsaftaler fremmer større agrovirksomheder (kapløb mod bunden), en landbrugsstøttepolitik, som hæver prisen på jord, samt at omstilling kræver kapital og investering, som ikke stilles til rådighed for mindre landbrug. Omlægning til naturvenlig landbrug tager tid og resultaterne manifesterer sig først efter en periode med mindre afkast.

Disse økonomiske forhold skal ændres før vi kan komme videre.

Artiklen er lang og videnskabeligt skrevet, men er værd at bruge tid på at læse.

Artikel in The Science.org

Related Posts