UBÆREDYGTIG VÆKST

af Niels Poul Dreyer

Flere svin:

Venstre har foreslået at øge svineproduktionen med 1 mio. svin med den begrundelse, at Danmark skal harmonisere sine krav med nabolandene og EU med hensyn til arealkrav for gylleudspredning. Venstre har ikke forstået, at arealkravet er højere i Danmark, fordi landbruget fylder mere end 60 pct. af Danmarks totale areal i modsætning til f.eks. i Tyskland, hvor kun 30 pct. af arealet er underlagt plov og gylle.

læs artiklen

Related Posts