PLANØKONOMI STÅR I VEJEN FOR ÆGTE GRØN OMSTILLING

af Niels Poul Dreyer

Fødevarekrise forværret af overproduktion af svinekød på støtten

Ukrainekrigen har skabt to kriser, energi og fødevarekrisen. Begge leder til høj inflation. Den store udfordring er at løse begge kriser på en gang, så vi kan komme helskinnet igennem. Den mest oplagte løsning er at reducere kødproduktionen, så der er nok korn, soja og vegetabilsk olie til konsum i verden. Især i en tid, hvor der er overproduktion af svinekød.
Det er vigtigt at undgå at priserne på fødevarer kommer ud af kontrol til stor skade for de fattige lande og borgerne her til lands.
Energikrisen kræver også at vi skal blive bedre til at spare på energien og at vi i en periode må affinde os med at anvende fossile brændsler fra andre steder end Rusland.Desværre har politikerne valgt at gøre det stik modsatte.
Der ydes nu støtte for 1,7 mia kr i EU til at lægge svinekød på køl, for at holde svinenoteringerne oppe. Desuden har vores ledere besluttet at tage marginale brakjorder i brug, til stor skade for miljø og natur.
Nogle politikere med inspiration fra landbrugslobbien har fundet et guldæg, som går ud på at omdanne gylle sammen med majsdyrkning og andre energiafgrøder op til 12 % til at producere biogas. Den store investering låser Danmark til svineproduktionen. Store arealer af ny landbrugsjord er allerede taget i anvendelse rundt omkring i verden for at lave såkaldt "grøn" bioenergi til bl.a. biogas. Imens ser vi, at regnskove brændes af.
På den måde forstærkes fødevare og naturkrisen. Overproduktion af kød med subsidier resulterer i enorme tab for skatteyderne, idet støtten skal dække både konstruktion af biogasanlæg her i Danmark på ca. 3-4 mia kr om året samt kompensation til landmænd for stigende inputpriser på foder.
Hvis vi derimod lader det frie marked, hvor forureneren betaler, styre efterspørgsel og udbud, ville vi kunne løse energi, natur, klima og fødevarekrisen. Men desværre har vi planøkonomi.

Related Posts