Ønsker landbruget at tjene penge?

Artikel i Jyllandsposten af 8 Januar 2023

af Niels Poul Dreyer

Hvorfor vil landbruget ikke kæmpe for en bedre økonomi for dem selv?

Landbruget i Danmark har gennem mange år foretaget kæmpe investeringer i en ensidig kødproduktion. Hele modellen er baseret på støtteordninger, og høje jordpriser er grundlaget for solvens. Men selve forrentningen af den investerede kapital er gennemsnitligt meget dårlig og kraftig svingende.

Når landbrugsorganisationer kæmper politisk, er det ikke for at opnå højre priser på deres produkter, idet de åbenbart er stolte ved at sælge 1 kg flæsk for 30 kr. i Netto.

Den samlede årlige indtjening i svinebruget er gennemsnitligt mindre end 8 milliarder kr., og når støtten er fratrukket, giver produktionen nul afkast efter renter og operationelle udgifter inklusiv import af udstyr, proteinfoder osv.

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/MOF/bilag/439/2174886/index.htm

Da der satses kraftigt på bulkproduktion til lave verdensmarkedspriser, ligger fokus udelukkende på at reducere omkostninger så meget som muligt. Det vil sige bedre rammevilkår for erhvervet med så lidt hensyn til naboer, borgere, natur og miljø som muligt.

De samlede samfundsomkostninger ved at undergrave miljøbeskyttelsen kan let løbe op til 50 milliarder kr. om året, idet udgifter til den grønne omstilling og miljøskader flyttes fra forurener til skatteyderne.

Kristian Sloth: Landbruget er en elendig forretning for det danske samfund « RÆSON (raeson.dk)

Det er nemlig os borgere, som betaler til klima, ødelagt grundvand, vandmiljøet og sundhedsudgifter, når landbruget ikke vil bidrage.

Skatteyderne skal ovenikøbet træde til, når der investeres i tvivlsomme klimatiltag som fx biogas og udbygning af svinestalde. Det drejer sig om 4,3 milliarder kr. pr. år alene til biogas.

Jeg henviser til https://www.nytlandbrug.nu/biogas-skader-natur-klima-og-koster-kassen/

Politikerne vælger ikke de økonomisk optimale grønne løsninger, men kun de løsninger, som landbruget kan acceptere.

https://klimaraadet.dk/da/nyheder/kommentering-af-klimaprogram-brug-klar-plan-klimaindsats-i-landbruget

Forbrugerne betaler indirekte en meget høj pris for det billige kød, men den rigtige pris er ikke synlig, når vi handler ind.

Hvis man nu kunne forstille sig, at landbruget kæmpede for at få en ordentlig pris for deres varer, i stedet for et dårligt miljø, så ville vi opnå en ægte markedsøkonomi, som tager højde for alle omkostninger ved produktionen.

https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE14767041/oensker-landbruget-at-tjene-penge/

Related Posts