KØDREKLAMER PÅ STATSSTØTTE

af Niels Poul Dreyer

29 millioner kr i støtte til kødreklamer

Desværre har vi borgerlig planøkonomi i Danmark. Hvorfor betaler skatteyderne til reklamer?

Gid politikerne forsvandt helt væk og vi levede i et fri markedsøkonomi uden indblanding fra systemet. States rolle bør sætte rammen, hvor der er ens regler og afgifter for alle aktører. Det er ikke samfundes opgave at udvælge vindere og tabere.

Der bruges fire gange så mange offentlige midler på at reklamere for kød- og mejeriprodukter som på at fremme og udbrede vegetabilske fødevarer.

Det viser en ny gennemgang af bevillingerne fra landbrugets produktions- og promilleafgiftsfonde, som Altinget har foretaget.

Kampagner for kød kan gøre det sværere at drive en normalisering af klimavenlig kost, og de kan bidrage til folks oplevelse af, at det er normalt at have et stort indtag af animalsk kost.

Sidste år blev der således sat cirka 29 millioner kroner af til at fremme afsætningen af animalske produkter i Danmark, mens fondene til sammenligning brugte cirka syv millioner kroner på at udbrede de vegetabilske fødevarer.

29 millioner kr i støtte til kødreklamer

Related Posts