INDLÆG I JP: DROP KLIMAPOLITIKKEN FOR NATURENS SKYLD

Klimaindsatsten kræver for meget plads og det er en af årsagerne til at naturen forsvinder

af Niels Poul Dreyer

Indlæg i JP Drop klimapolitikken for naturens skyld

 

Det ville være så befriende, om vores ledere ville indrømme at klimapolitikken har slået fejl og skulle droppes. Vi har behov for at erkende, at klimakrisen ej kan løses af hurtige tekniske fix, grøn vækst eller via planøkonomiske tiltag fra politisk hold. Klimakrisen er et symptom på et overforbrug af materialer og eneregi. Så længe vi har behov for at knokle løs for at opnå lykke ved at købe ting og sager, så finder vi ikke nogen løsning på problemet.

https://www.nytlandbrug.nu/wp-content/uploads/2019/07/GrowthDecoupling-Debunked_EUReport.pdf

Dog vil det være mere end svært at overbevise nogen i New Delhi eller Jakarta om at fravælge materiel fremgang. Befolkningerne i tredjeverdenslande har set for meget TV og fulgt for meget med på de sociale medier til at se lyset i det enkle liv uden aircondition, bil transport og køleskabe.

I stedet for erkende, at vi er på gal vej mht. til klimaindsatsen, kastes vi ud i løsninger, der skader mere end at gøre godt, fx ved at anvende biobrændsler fra ryddet skovarealer, at brænde træ af til at producere varme og elektricitet, samt at inddrage uendelig meget plads til solcelleparker og vindenergi. Arealer som kunne anvendes til at binde co2 og skabe natur og biodiversitet. Minedrift til at forsyne den grønne omstilling med materialer forventes at stige voldsomt til stor skade for lokalbefolkninger, floder og natur især i den tredje verden.

https://videnskab.dk/kultur-samfund/den-groenne-omstilling-kraever-mange-raastoffer-forskere-hejser-roedt-flag/

Desuden har vi besluttet at anvende skatteydernes penge til at understøtte biogasproduktion fra den enorme svineproduktion her i Danmark. Her må naturen vige pladsen for at dyrke foder og bioenergi til den "grønne" bio-omstilling på statsstøtte. https://www.zetland.dk/historie/soV7dYKp-mOMVjdKy-1be7a?fbclid=IwAR2s4C4oo94hgmgCZEA8sUrGPHSNCkrQDAd3-ZQygCTmjwtxMXR4YdxfE2Q

Hvis vi nu aflyste klimakloven, meldte os ud af Parisaftalen, samt skrottede energiforliget, ville natur og borgere få et økonomisk og miljømæssigt pusterum. Klimaet kommer om alle omstændigheder til at ændre sig mere end hvad godt er, men det må vi så leve med, fordi falsk klimapolitik er værre for os, miljøet, naturen og klimaet.

Related Posts