Den demokratiske lovgivningsproces er kollapset

af Theresa Scavenius

Efter seks måneder bag Christiansborgs mure deler hun nu sin dybe bekymring: »Huset er gået i stykker«

Indlæg i Berlingske Tidne af Theres Scavenius

Vores demokrati er under voldsomt pres. Det fortalte jeg i går i et interview i Berlingske Tidende.
Interviewet samler mange af de pointer, som jeg de sidste par uger har sat fokus på.
Det drejer sig om, at selve den demokratiske lovgivningsproces er kollapset. Jeg kan se, hvordan det parlamentariske arbejde i mange tilfælde er blevet reduceret til skinproces. Lovforslagene er lavet i ministeriet og klappet af inden det kommer over i Folketinget. Det er slet ikke meningen, at der længere skal foregå en rigtig parlamentarisk proces med tre behandlinger.
Det er der åbenbart ingen, som ønsker at afsløre. Derfor spiller alle med i det politiske teater og lader som om at de laver en reel parlamentarisk kontrol med regeringen. Sandheden er imidlertid, at der foregår en magtcentreret teknokratisk beslutningsproces frem for en videnbaseret, deliberativ demokratisk proces.
Problemet er specifikt i forhold til klimapolitikken, at ministeriet laver lovforslag, som ikke har en effektiv implementering af de klimapolitiske målsætninger. De skjuler sorte politiske initiativer i lovteksterne, der er så svært tilgængelige, at jeg skal bruge lang tid og ofte læse flere gange for overhovedet at forstå, hvad teksten går ud på.
I håbet om, at ingen læser teksterne bliver lovforslagene præsenteret for folketingsmedlemmerne på en måde så man kunne tro, at der var gode klimapolitiske tiltag i dem.
Specifikt i forhold til affald har jeg kunne observere, hvordan ministeriet har præsenteret et lovforslag, som at det ville have gode klimapolitiske, miljømæssige og i øvrigt give et milliard overskud til kommunerne og borgere. Det er rent vildt, fordi lovforslaget præcist gør det modsatte. Det giver en negativ klima- og miljøeffekt ved bl.a. at øge mængden af importeret affald samt give en milliardregning til kommunerne (fordi nogle anlæg er planlagt til at gå konkurs ved at blive udkonkurreret, og regningen samles op af kommunerne og dermed borgere).
Det har været en svær sag at rejse. Det har været svært at dokumentere, at ministerierne greenwasher og forsøger at manipulere Folketingets medlemmer.
Men i fredags blev det endnu mere tydeligt, fordi ”Klimafremskrivningen” – som er den klimapolitiske afrapportering som ministeriet regner efter, blev flyttet fra den faglige styrelse til det politiske departement. Det skyldes, som flere medier har afsløret, at medarbejderne er blevet fagligt presset, men i denne omgang har sagt fra.
Lovforslaget om affald kommer i salen på onsdag til 1. behandling. Jeg er meget spændt på, hvordan regeringspartierne samt SF og RV vil håndtere situationen. Vil de fastholde at stemme et lovforslag igennem, som vi ved har et faktuelt forkert grundlag. Vil de fortsætte med at tale med to tunger? Når det er ufarligt, er de klimabevidste. Når det kommer til konkret lovgivning, stemmer de sorte lovforslag igennem, såsom det aktuelt er tilfældet i forhold til affald og nye fossile projekter i Nordsøen.

Related Posts