DANMARKS NATUR KOMMER FØRST

af Niels Poul Dreyer

KLIMANATIONALISME - JA TAK

Af Niels Poul Dreyer, skovejer, www.nytlandbrug.nu

KOMMENTAR  Landbrugsorganisationerne og især de borgerlige politikeres påstand om, at Danmark har det mest klimavenlige landbrug er direkte forkert.

1.

For det første belaster dansk svineproduktion det globale miljø omtrent lige så meget som eksempelvis det polske, hvilket er belyst i en rapport fra World Ressource Institute, som har undersøgt klimabelastning fra den animalske produktion i en række lande.  Det vil sige, at meget lidt vindes ved at producere 1 kg grisekød i Danmark i forhold til vores nabolande. Det er egentligt logisk nok, idet erhvervet generelt i EU området importerer soja fra ryddede regnskovsarealer i Sydamerika og de fleste bruger samme teknik og systemer i deres staldanlæg Ligeledes er miljøkravene indenfor landbruget nogenlunde ens i alle lande i EU.

2.

For det andet er den animalske produktion i Danmark forholdsvis langt større end i andre lande. Derved belaster “Kødfabrikken Danmark” samlet set klimaet langt mere end andre landes alsidige landbrug, idet dansk kød- og mejeriproduktion medregnet fra dyrkning af foder tegner sig for cirka 90 procent af landbrugets samlede udledning af klimagasser.

3.

For det tredje er Danmarks natur langt mere følsom for udledninger på grund af nedbør og geografiske forhold – bl.a 7000 km kystlinje. Det kommer tydeligt til udtryk i det udbredte iltsvind i de indre danske farvande år efter år – en situation som er forværret pga. øget gødskning, muliggjort af den borgerlige landbrugspakke fra 2016.

Jeg takker www.gylle.dk for at bringe artiklen

 

Klimanationalsme Ja Tak

Related Posts