GRØNVASK: MUSLINGEFARME ER SVINEBRUG TIL HAVS

af Niels Poul Dreyer

Muslingefarme udleder også kvælstof og forurener miljøet i vandet.

Omkring halvdelen af Limfjorden er udlagt til områder for smartfarms (muslingefarme), og ifølge svar til Folketingets partier er der p.t. ansøgt om, eller givet tilladelser til ca. 1300 ha i danske fjorde. På den måde kan fjorden effektivt fungere som rensningsanlæg for landbrugets dyreproduktion, og Danmarks landbrugsareal er nok en gang udvidet, så det nu også omfatter fjordene. Overskuddet af næringsstofferne fra landbruget bliver til alger, som bliver til muslinger og dernæst til dyrefoder. Muslinger frigiver også kvælstof og forsfor. Cirkulær økonomi er blevet til naturødelæggelse og fjorden er blevet til en intensiv grisefarm. Detv er endnu et tiltag for at kompensere for den enorme miljøskadelige husdyrsproduktion for offentlige midler. Læs artiklen på side 26 i Nytforkus

Nytfokus_19_Kvælstof

Related Posts