FRA FODER TIL FØDE

af Niels Poul Dreyer

En Bæredygtig vision for Dansk Landbrug og Fødevareforbrug

En generel klimaafgift, som også omfatter landbrugsprodukter og dermed giver et incitament til at omstille fra konventionel kødproduktion til økologisk, plantebaserede fødevarer.
En klimasmart landbrugsstøtte, hvor der blandt andet ændres markant i både EUs og den danske stats landbrugsstøtte, så den fremmer den grønne, plantebaserede omstilling.

Landmænd – og embedsmænd – skal uddannes og have større viden inden for planteproteiner, og forskningsbevillingerne til landbruget skal flyttes fra animalsk produktion til plantebaserede fødevarer.
Bestanden af dyr i dansk landbrug skal reduceres markant. Blandt andet efter hollansk model. Holland har i et forsøg på at reducere antallet af svin fra 12 mio. til 10,5 mio. kr. indført et program, hvor producenter betales for permanent at indstille svineproduktionen. 500 svinebønder svarende til 13 pct. af landets svineproducenter har indtil nu søgt om støtte til at udfase produktionen. En lignende ordning bør indføres i Danmark, mener de grønne organisationer.

Derudover foreslår de etableringen af en grøn jordfond, som kan opkøbe konkursramte danske landbrug og lægge produktionen om fra dyr til planteavl eller f.eks. planteskov på jorden. Fonden skal i første omgang være en statslig fond.
Samtidig skal det danske hjemmemarked gøres større ved at fremme forbruget af plantebaserede fødevarer. Organisationerne foreslår blandt andet lavere afgifter på eller tilskud til frugt og grønt, og at plantebaseret mad fremmes i offentlige køkkener.

Det nye fremtidssikrede miljøvenlige landbrug

Related Posts