LANDBRUGETS ØKONOMI

af Niels Poul Dreyer

Her redegøres der for landbrugets betydning for Danmarks national indkomst, eksport og beskæftigelse. Jeg bruger tal fra Landbrug og Fødevarer, Bruttofaktorindkomsten for Dansk svineproduktion udgør 1 % af den samlede indkomst for vores land.

Related Posts