BIOGAS FRA GYLLE ER DYRT

af Niels Poul Dreyer

MEST MILJØ FOR PENGENE?
Hvad skal vi gøre for at få mest miljø for pengene. Hvad er det billigste klimatiltag? Jeg ser på 2 muligheder, at give støtte til biogas eller tage jord ud af produktion. Biogas er 6 x så dyrt pr ton CO2 Ækv som at tage vandfølsomme jord ud af produktion.

Related Posts