GYVELFJERNELSE PÅ STOREVRØJ, SALTBÆKVIG

af Niels Poul Dreyer

Gyvelbekæmpelse for at sikre biodiversiteten

På Store Vrøj har Poul Tholstrups Fond, som et led i et naturgenopretningsprojekt gennemført rydning og bekæmpelse af den uønskede gyvel bevoksning. Det gør vi fordi gyvelplanten skygger for de sjældne blomster, der vokser på det tørre overdrev areal på Store Vrøj og Krageø. Vi bliver nødt til at fastholde den temporere naturtilstand (succession) for at sikre biodiversiteten. Kun på få steder i Danmark tillades den naturlige dynamik i kystlandskabet. Det betyder, at de arter , som specialiserer sig på at vokse som successions planter, kun sjældent kan finde nye hjem, når deres voksesteder gror til. På den måde forsøger vi på Store Vrøj at give de sjældne blomster et fristed.

Film i højere opløsning:

Gyvelfjernelse på Store Vrøj

Film på You Tube

Gyvelfjernelse på Store Vrøj

Related Posts

Skriv kommentar